EK 8A – DONATI EKLEME ARAÇLARI

Moment aktaran kolon-kolon, kiriş-kiriş ve kolon-temel bağlantılarında manşonlu, tüplü (çimento harçlı ya da özel yapışkanlı), mekanik (özel bulonlu) veya kaynaklı olarak donatı eki teşkil edilebilir.
8A.1 – Donatı ekleme araçları ile ilgili kesitte sağlanan dayanım ve süneklik kapasitelerinin, bağlanan eleman/elemanların dayanım ve süneklikleri ile uyumlu olduğu gösterilecektir.
8A.2 – Eklerde kesme kontrolü yapılacaktır.
8A.3 – Kaynaklı donatı ekleri için 7.2.7.1 geçerlidir.
8A.4 – Mekanik bağlantılarda kullanılan yüksek dayanımlı (f yk > 800 MPa) bulonlara ard-germe uygulanması durumunda, deprem etkisinde elastik kaldıkları gösterilecektir.
8A.5 – Manşonlu veya tüplü (yüksek mukavemetli çimento harçlı veya özel yapışkanlı) donatı eklerinde beklenen davranış şekli; çekme, basınç ve çevrimsel yükleme durumları için plastikleşmenin ek bölgesinden ötede bağlanan donatılarda gerçekleşmesidir.
8A.6 – Donatı ek aracı ile bağlanacak donatılara TS 708’e uygun olarak yeterli sayıda çekme deneyi uygulanacak, akma ve kopma dayanımları belirlenecektir. Donatıların karakteristik akma ve kopma dayanımları 7.2.5’e uygun olacaktır.
8A.7 – İki adet donatı ile aralarına yerleştirilmiş ek aracından oluşan numuneye çekme, basınç ve çevrimsel yükleme deneyleri uygulanacaktır. Bu deneylerde; incelenen tüm numunelerde donatı çubuğu kopması gözlenmesi durumunda, birleşim aracı başarılı kabul edilecektir.
8A.8 – Farklı tipteki her donatı ek aracı için, toplam kullanım adedinin %2’si test edilecektir. Bu sayı 5 adetten az olamaz.
8A.9 – Yeterli sayıdaki çekme deneyi ile belirlenmiş donatı akma dayanımı, ek aracı üreticisinin verdiği akma dayanımından küçük ve eşitse çevrimsel yükleme deneyinin uygulanmasına gerek yoktur.
8A.10 – Çekme deneyinde; numunenin, donatı karakteristik kopma dayanımının %100’üne, karakteristik akma dayanımının %135’ine ve belirlenen donatı akma dayanımının %120’sine ulaşması gerekmektedir.
8A.11 – Basınç deneyinde; numunenin, donatı karakteristik akma dayanımının %125’ine ulaşması gerekmektedir.
8A.12 – Çevrimsel yükleme deneyinde, Tablo 8A.1’de tanımlanan çevrimler uygulanacaktır.
8A.13 – Yüksek dayanımlı harç ile oluşturulan tüplü donatı birleşimlerinde test edilecek her birleşim numunesi için en az dört adet küp harç numunesi alınacaktır. Harç numuneleri ile tüplü birleşim numuneleri aynı koşullarda saklanacaktır. Birleşim deneylerin başlangıç ve bitiminde en az ikişer harç numunesinin basınç deneyi yapılacaktır. Harç dayanımının belirlenmesi için en az dört numuneye ait sonuçların ortalaması alınacak ve bu değer minimum harç dayanımı olarak değerlendirilecektir. Bu dayanım, birleşimin sağlanması için üreticinin verdiği minimum harç dayanımından yüksek olacaktır. Tablo 8A.1. Donatı Eklerinde Uygulanacak Çevrimsel Yükleme Deneyleri Adım Çekme Basınç Çevrim Sayısı
1 0.95f y 0.5f y 20
2 2ε y 0.5f y 4
3 5ε y 0.5f y 4
4 Kopmaya kadar çekme uygulanacak
f y : donatı çubuğu karakteristik akma dayanımı
ε y : gerçek akma gerilmesine karşı gelen donatı birim uzaması
8A.14 – Harçlı tüp ile birleştirilen donatı çubuklarının nervür şekillerinin değişik olması durumunda, farklı nervür şekilleri için ayrı deneyler yapılacaktır.
8A.15 – Harç için donma-çözülme deneyleri ilgili TSE standardına göre yapılacaktır. En az 300 donma-çözülme çevrimi sonrasında, gerçekleşen elastisite modülünün ilk değerine oranı en az %90 olacaktır.
8A.16 – Bu bölümde verilen kurallar, kaldırma ve taşıma amacı ile kullanılan manşonlar için geçerli değildir.