NMB - Tüplü Birleşim Sistemleri Nedir ?

NMB Tüplü Birleşim Sistemleri, iki donatının uç uca mekanik birleşimi için tasarlanmış manşonlu bir sistemdir. Sünek özellikteki dökme demir, NMB Tüplü Birleşim Sistemleri manşonu ASTM A536-84’e uygundur. Eklenecek donatılar, silindirik biçimli manşonun merkezi eksenine doğru konumlandırılır. Manşon yuvası; yüksek erken dayanımlı, SSNA tarafından kalitesi belgelendirilmiş rötre yapmayan SS Harcı ile doldurulur; bu birleşim için kabul edilebilir tek dolgu harcı tipidir, IIC-ESR 3433’deki tanımlamalara uygun olarak manşon içine yerleştirilir.

NMB Birleşim sistemi ve SS harcının, ön-harç (Pre-Grout) ve sonradan harç (Post-Grout) olmak üzere iki uygulama biçimi mevcuttur. Birleşim dayanımını kazandığında, ASTM A615 ve A706’a belirtilen çekme ve basınç dayanımlarını, ayrıca ACI Building Code’a göre, Grade 60’ı (akma dayanımı 420 MPa) rahatlıkla sağlar. NMB Splice-Sleeve, ön üretimli yapı elemanlarının birleşimleri için kendini ispatlamış bir birleşim sistemidir. Atölye ortamında, manşonlar ön üretimli elemanın içerisine manşonun bir ucundan ankre edilmiş donatı ile birlikte gömülür. Elemandan çıkan donatı filizleri, şantiyede diğer ön üretimli elemanın gömülü manşonunun açıktaki ucundan elemana birleştirilir. Manşon içine dolgu harcı enjekte edilir, böylece birleşimin sürekliliği sağlanır. Ön üretimli sistemlerde bu şekilde sağlanan süreklilik, birleşimi yerinde döküme “eşdeğer” kılar.

Kullanıldığı Yerler

Prekast Sistemlerde
 • Kolon-kolon
 • Kolon-kiriş
 • Kolon-temel
 • Kiriş-kiriş
 • Betonarme perde-betonarme perde
 • Betonarme perde-temel
 • Asansör ve merdiven perde duvarları
 • Havalimanı kontrol kuleleri
 • Köprü ayakları
 • Kazıklar ve kazık başları
 • Büyük çaplı içi boş kutu kesitli kolon ve menfezler
Yerinde Döküm Sistemlerde
 • Donatı kafesi birleşimleri
 • Yapı güçlendirme çalışmalarında eski ve yeni donatının birleşimleri
 • Ard germeli döşemeler

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image